Leaftron (16)

   Cyklické / elektropohon4
   Životnosť 3-5 rokov6
   Životnosť 10 rokov6