Meranie izolačného odporu (91)

   100V3
+ 500V15
+ 1000V36
   2500V8
+ 5000V18
   10000V9
   Príslušenstvo pre merače izolačného stavu2