Meranie izolačného odporu (90)

   100V3
+ 500V12
+ 1000V35
   2500V8
+ 5000V18
   10000V10
   Príslušenstvo pre merače izolačného stavu4