Meranie izolačného odporu (88)

   100V3
+ 500V13
+ 1000V35
   2500V7
+ 5000V17
   10000V9
   Príslušenstvo pre merače izolačného stavu4