Meranie prechodových odporov (18)

   200mA4
   10A a viac14