Meranie prechodových odporov (17)

   200mA4
   10A a viac13