Meranie zemných odporov (42)

+ Pomocnými zemnými sondami15
+ Kliešťami bez rozpájania zemniča a bez pomocných sond14
+ Kombinované prístroje13