Meranie zemných odporov (42)

+ Pomocnými zemnými sondami14
+ Kliešťami bez rozpájania zemniča a bez pomocných sond13
+ Kombinované prístroje15