Meranie zemných odporov (43)

+ Pomocnými zemnými sondami14
+ Kliešťami bez rozpájania zemniča a bez pomocných sond14
+ Kombinované prístroje15