Meranie zemných odporov (44)

+ Pomocnými zemnými sondami17
+ Kliešťami bez rozpájania zemniča a bez pomocných sond13
+ Kombinované prístroje14