Kliešťami bez rozpájania zemniča a bez pomocných sond (13)

   Megger1
   Chauvin Arnoux3
   Fluke2
   ETCR6
   Mastech1