Kliešťami bez rozpájania zemniča a bez pomocných sond (13)

   Megger2
   Chauvin Arnoux2
   Fluke2
   ETCR6
   Mastech1