Tu sú zaradené prístroje z našich nadlimitných zásob, prípadne bola ukončená výroba. (Na niektoré môže byť poskytnutá znížená záruka - v tom prípade to je uvedené v popise ku konkrétnemu modelu)

/Kliešťové prístroje AC/DC ()