Tu sú zaradené prístroje z našich nadlimitných zásob, prípadne bola ukončená výroba.

(Na niektoré môže byť poskytnutá znížená záruka - v tom prípade to je uvedené v popise ku konkrétnemu modelu)

/Multimetre (1)