YUASA YBX 1000 Super MF

  • Približne 20.000 štartov
  • Centrálne odplyňovanie
  • Integrované držadlo
  • Ca/Ca dosky

YBX 1000 (4)