Ostatné meracie prístroje (8)

   Milivolmetre1
   Testery batérií4
   Miliohmetre3
   Merač skreslenia, kolísania0