Ostatné meracie prístroje (10)

   Milivolmetre1
   Testery batérií5
   Elektrostatika1
   Miliohmetre3
   Merač skreslenia, kolísania0