Ostatné meracie prístroje (7)

   Milivolmetre1
   Testery batérií2
   Elektrostatika1
   Miliohmetre3
   Merač skreslenia, kolísania0