Vlhkosť dreva, stavebného materialu (15)

   ostrými hrotmi6
   priložením3
   kombinované6