Vlhkosť dreva, stavebného materialu (17)

   ostrými hrotmi9
   priložením3
   kombinované5