Vlhkosť dreva, stavebného materialu (18)

   ostrými hrotmi9
   priložením3
   kombinované6