Vlhkosť dreva, stavebného materialu (15)

   ostrými hrotmi9
   priložením2
   kombinované4