Vlhkosť dreva, stavebného materialu (16)

   ostrými hrotmi7
   priložením3
   kombinované6