Vlhkosť dreva, stavebného materialu (17)

   ostrými hrotmi8
   priložením3
   kombinované6