Snímače pre kontaktné teplomery (15)

   Lutron5
   Greisinger10