Snímače pre kontaktné teplomery (13)

   Lutron4
   Greisinger9