Snímače pre kontaktné teplomery (14)

   Lutron4
   Greisinger10