Meranie kvality životného prostredia (70)

   Osvetlenie, UV žiarenie14
   Zvukomery a kalibrátory zvukomerov9
   Meranie vlhkosti (RH) a teploty(T)13
   Anemometre - prúdenie vzduchu14
   Kombinované prístroje20
   Meranie radiácie0