Meranie kvality životného prostredia (59)

   Osvetlenie, UV žiarenie16
   Zvukomery a kalibrátory zvukomerov10
   Meranie vlhkosti (RH) a teploty(T)10
   Anemometre - prúdenie vzduchu13
   Kombinované prístroje10