Meranie kvality životného prostredia (58)

   Osvetlenie, UV žiarenie13
   Zvukomery a kalibrátory zvukomerov9
   Meranie vlhkosti (RH) a teploty(T)11
   Anemometre - prúdenie vzduchu12
   Kombinované prístroje13