Meranie kvality životného prostredia (56)

   Osvetlenie, UV žiarenie12
   Zvukomery a kalibrátory zvukomerov8
   Meranie vlhkosti (RH) a teploty(T)11
   Anemometre - prúdenie vzduchu12
   Kombinované prístroje13