Meranie kvality životného prostredia (66)

   Osvetlenie, UV žiarenie15
   Zvukomery a kalibrátory zvukomerov13
   Meranie vlhkosti (RH) a teploty(T)12
   Anemometre - prúdenie vzduchu13
   Kombinované prístroje13