Meranie kvality životného prostredia (62)

   Osvetlenie, UV žiarenie15
   Zvukomery a kalibrátory zvukomerov12
   Meranie vlhkosti (RH) a teploty(T)11
   Anemometre - prúdenie vzduchu13
   Kombinované prístroje11