Meranie kvality životného prostredia (60)

   Osvetlenie, UV žiarenie13
   Zvukomery a kalibrátory zvukomerov9
   Meranie vlhkosti (RH) a teploty(T)12
   Anemometre - prúdenie vzduchu13
   Kombinované prístroje13
   Meranie radiácie0