Meranie kvality životného prostredia (63)

   Osvetlenie, UV žiarenie17
   Zvukomery a kalibrátory zvukomerov12
   Meranie vlhkosti (RH) a teploty(T)10
   Anemometre - prúdenie vzduchu13
   Kombinované prístroje11