Meranie kvality životného prostredia (65)

   Osvetlenie, UV žiarenie12
   Zvukomery a kalibrátory zvukomerov9
   Meranie vlhkosti (RH) a teploty(T)12
   Anemometre - prúdenie vzduchu12
   Kombinované prístroje20
   Meranie radiácie0