Neelektrické veličiny (290)

+ Meranie rozmerov a vzdialenosti26
+ Kontaktné teplomery a snímače teploty43
+ Bezkontaktné (infra) teplomery33
   Inšpekčné videokamery5
+ Meranie kvality životného prostredia57
+ Meranie otáčok a vibrácií23
+ Meranie sily a hmotnosti6
+ Meranie kvapalín14
+ Priemyselné merania60
   Záznamníky neelektických veličín17
+ Príslušenstvo6