Neelektrické veličiny (287)

+ Meranie rozmerov a vzdialenosti25
   Ostatné1
   Akustické kamery1
+ Kontaktné teplomery a snímače teploty42
+ Bezkontaktné (infra) teplomery25
   Inšpekčné videokamery8
+ Meranie kvality životného prostredia59
+ Meranie otáčok a vibrácií28
+ Meranie sily a hmotnosti6
+ Meranie kvapalín13
+ Priemyselné merania55
   Záznamníky neelektických veličín18
+ Príslušenstvo6