Neelektrické veličiny (320)

+ Meranie rozmerov a vzdialenosti31
+ Kontaktné teplomery a snímače teploty40
+ Bezkontaktné (infra) teplomery32
   Inšpekčné videokamery5
+ Meranie kvality životného prostredia63
+ Meranie otáčok a vibrácií27
+ Meranie sily a hmotnosti4
+ Meranie kvapalín22
+ Priemyselné merania66
   Záznamníky neelektických veličín24
+ Príslušenstvo6