Neelektrické veličiny (268)

+ Meranie rozmerov a vzdialenosti16
+ Kontaktné teplomery a snímače teploty40
+ Bezkontaktné (infra) teplomery28
   Inšpekčné videokamery5
+ Meranie kvality životného prostredia56
+ Meranie otáčok a vibrácií23
+ Meranie sily a hmotnosti6
+ Meranie kvapalín14
+ Priemyselné merania57
   Záznamníky neelektických veličín17
+ Príslušenstvo6