Neelektrické veličiny (318)

+ Meranie rozmerov a vzdialenosti30
+ Kontaktné teplomery a snímače teploty41
+ Bezkontaktné (infra) teplomery32
   Inšpekčné videokamery5
+ Meranie kvality životného prostredia65
+ Meranie otáčok a vibrácií27
+ Meranie sily a hmotnosti4
+ Meranie kvapalín22
+ Priemyselné merania67
   Záznamníky neelektických veličín19
+ Príslušenstvo6