Neelektrické veličiny (329)

+ Meranie rozmerov a vzdialenosti31
+ Kontaktné teplomery a snímače teploty40
+ Bezkontaktné (infra) teplomery32
   Inšpekčné videokamery5
+ Meranie kvality životného prostredia70
+ Meranie otáčok a vibrácií28
+ Meranie sily a hmotnosti4
+ Meranie kvapalín22
+ Priemyselné merania67
   Záznamníky neelektických veličín24
+ Príslušenstvo6