Neelektrické veličiny (313)

+ Meranie rozmerov a vzdialenosti30
   Ostatné1
   Akustické kamery3
+ Kontaktné teplomery a snímače teploty42
+ Bezkontaktné (infra) teplomery30
   Inšpekčné videokamery7
+ Meranie kvality životného prostredia65
+ Meranie otáčok a vibrácií28
+ Meranie sily a hmotnosti6
+ Meranie kvapalín13
+ Priemyselné merania63
   Záznamníky neelektických veličín18
+ Príslušenstvo7