Neelektrické veličiny (279)

+ Meranie rozmerov a vzdialenosti26
+ Kontaktné teplomery a snímače teploty40
+ Bezkontaktné (infra) teplomery29
   Inšpekčné videokamery5
+ Meranie kvality životného prostredia58
+ Meranie otáčok a vibrácií22
+ Meranie sily a hmotnosti6
+ Meranie kvapalín14
+ Priemyselné merania56
   Záznamníky neelektických veličín17
+ Príslušenstvo6