Neelektrické veličiny (299)

+ Meranie rozmerov a vzdialenosti26
   Akustické kamery2
+ Kontaktné teplomery a snímače teploty45
+ Bezkontaktné (infra) teplomery33
   Inšpekčné videokamery7
+ Meranie kvality životného prostredia58
+ Meranie otáčok a vibrácií26
+ Meranie sily a hmotnosti6
+ Meranie kvapalín13
+ Priemyselné merania60
   Záznamníky neelektických veličín17
+ Príslušenstvo6