Neelektrické veličiny (297)

+ Meranie rozmerov a vzdialenosti26
   Akustické kamery3
+ Kontaktné teplomery a snímače teploty43
+ Bezkontaktné (infra) teplomery32
   Inšpekčné videokamery7
+ Meranie kvality životného prostredia59
+ Meranie otáčok a vibrácií26
+ Meranie sily a hmotnosti6
+ Meranie kvapalín13
+ Priemyselné merania58
   Záznamníky neelektických veličín18
+ Príslušenstvo6