Neelektrické veličiny (301)

+ Meranie rozmerov a vzdialenosti25
+ Kontaktné teplomery a snímače teploty39
+ Bezkontaktné (infra) teplomery32
   Inšpekčné videokamery5
+ Meranie kvality životného prostredia63
+ Meranie otáčok a vibrácií27
+ Meranie sily a hmotnosti4
+ Meranie kvapalín18
+ Priemyselné merania64
   Záznamníky neelektických veličín18
+ Príslušenstvo6