Neelektrické veličiny (285)

+ Meranie rozmerov a vzdialenosti26
   Akustické kamery0
+ Kontaktné teplomery a snímače teploty42
+ Bezkontaktné (infra) teplomery32
   Inšpekčné videokamery5
+ Meranie kvality životného prostredia55
+ Meranie otáčok a vibrácií23
+ Meranie sily a hmotnosti6
+ Meranie kvapalín14
+ Priemyselné merania59
   Záznamníky neelektických veličín17
+ Príslušenstvo6