Neelektrické veličiny (264)

+ Meranie rozmerov a vzdialenosti17
+ Kontaktné teplomery a snímače teploty38
+ Bezkontaktné (infra) teplomery31
   Inšpekčné videokamery4
+ Meranie kvality životného prostredia55
+ Meranie otáčok a vibrácií23
+ Meranie sily a hmotnosti4
+ Meranie kvapalín14
+ Priemyselné merania55
   Záznamníky neelektických veličín17
+ Príslušenstvo6