Neelektrické veličiny (311)

+ Meranie rozmerov a vzdialenosti30
   Ostatné1
   Akustické kamery3
+ Kontaktné teplomery a snímače teploty43
+ Bezkontaktné (infra) teplomery29
   Inšpekčné videokamery7
+ Meranie kvality životného prostredia66
+ Meranie otáčok a vibrácií28
+ Meranie sily a hmotnosti6
+ Meranie kvapalín13
+ Priemyselné merania61
   Záznamníky neelektických veličín17
+ Príslušenstvo7