Neelektrické veličiny (306)

+ Meranie rozmerov a vzdialenosti30
+ Kontaktné teplomery a snímače teploty39
+ Bezkontaktné (infra) teplomery32
   Inšpekčné videokamery4
+ Meranie kvality životného prostredia64
+ Meranie otáčok a vibrácií27
+ Meranie sily a hmotnosti4
+ Meranie kvapalín22
+ Priemyselné merania61
   Záznamníky neelektických veličín17
+ Príslušenstvo6