Neelektrické veličiny (308)

+ Meranie rozmerov a vzdialenosti28
   Ostatné1
   Akustické kamery1
+ Kontaktné teplomery a snímače teploty38
+ Bezkontaktné (infra) teplomery21
   Inšpekčné videokamery13
+ Meranie kvality životného prostredia69
+ Meranie otáčok a vibrácií30
+ Meranie sily a hmotnosti6
+ Meranie kvapalín14
+ Priemyselné merania63
   Záznamníky neelektických veličín18
+ Príslušenstvo6