Klieštové multimetre (140)

+ AC prúd49
   Veľmi malé (unikajúce) AC prúdy9
+ AC/DC prúd65
+ AC klieštové prúdové sondy (4mm banániky)11
+ DC kliešťové prúdové sondy (4mm banániky)6