Klieštové multimetre (138)

+ Striedavý (AC) prúd42
   Veľmi malé (unikajúce) AC prúdy9
+ AC/DC prúd72
+ AC klieštové prúdové sondy (4mm banániky)10
+ DC kliešťové prúdové sondy (4mm banániky)5