Klieštové multimetre (149)

+ Striedavý (AC) prúd45
   Veľmi malé (unikajúce) AC prúdy9
+ AC/DC prúd79
+ AC klieštové prúdové sondy (4mm banániky)11
+ DC kliešťové prúdové sondy (4mm banániky)5