Klieštové multimetre (143)

+ AC prúd52
   Veľmi malé (unikajúce) AC prúdy9
+ AC/DC prúd64
+ AC klieštové prúdové sondy (4mm banániky)11
+ DC kliešťové prúdové sondy (4mm banániky)7