Klieštové multimetre (138)

+ AC prúd48
   Veľmi malé (unikajúce) AC prúdy9
+ AC/DC prúd60
+ AC klieštové prúdové sondy (4mm banániky)15
+ DC kliešťové prúdové sondy (4mm banániky)6