Klieštové multimetre (141)

+ AC prúd44
   Veľmi malé (unikajúce) AC prúdy10
+ AC/DC prúd62
+ AC klieštové prúdové sondy (4mm banániky)15
+ DC kliešťové prúdové sondy (4mm banániky)10