Klieštové multimetre (147)

+ AC prúd48
   Veľmi malé (unikajúce) AC prúdy9
+ AC/DC prúd73
+ AC klieštové prúdové sondy (4mm banániky)11
+ DC kliešťové prúdové sondy (4mm banániky)6