Hľadanie, triedenie a dĺžka káblov (16)

   Lokálne hľadanie3
   Trasovanie káblov12
   Triedenie žíl v kábli1