Hľadanie, triedenie a dĺžka káblov (15)

   Lokálne hľadanie3
   Trasovanie káblov11
   Triedenie žíl v kábli1