Hľadanie, triedenie a dĺžka káblov (12)

   Lokálne hľadanie3
   Trasovanie káblov9