YUASA YBX 3000 Super MF

  • Približne 30.000 štartov
  • Bezúdržnová batéria - redukovaný úbytok elektrolytu o 30% v porovnaní s YBX1000
  • Výšší štartovací výkon o 20% oproti YBX1000
  • Ca/Ca dosky

 

YBX 3000 SMF (23)