Plne automatické záložné zdroje ZZS slúžia na zálohovanie zariadení v prípade výpadku elektrickej siete.  Pri výpadku siete sa zdroj automaticky prepne do záložného stavu a to za <9ms, takže nedôjde k prerušeniu dodávky energie.

Zálohované on-line (1)