Meranie rozmerov a vzdialenosti (26)

   Nastavenie súosovosti0
   Ultrazvukový merač výšky káblov1
   Stanovenie roviny0
   Posuvné meradlá1
   Meranie hrúbky povrchových úprav12
   Ultrazvukové hrúbkomery3
   Merače vzdialenosti laserové9