Meranie rozmerov a vzdialenosti (25)

   Nastavenie súosovosti1
   Ultrazvukový merač výšky káblov1
   Stanovenie roviny6
   Posuvné meradlá1
   Mikrometre0
   Meranie hrúbky povrchových úprav4
   Ultrazvukové hrúbkomery3
   Merače vzdialenosti laserové9