Priemyselné merania (61)

   Tlak: absolútny(A), pretlak(PR), podtlak(PD), diferenčný(D)6
   Koncentracia kyslíku1
   Ultrazvukový detektor únikov1
   Koncentracia plynov17
   Meranie elektromagnetického poľa20
+ Vlhkosť dreva, stavebného materialu16