Priemyselné merania (60)

   Tlak: absolútny(A), pretlak(PR), podtlak(PD), diferenčný(D)7
   Koncentracia kyslíku1
   Ultrazvukový detektor únikov3
   Koncentracia plynov13
   Meranie elektromagnetického poľa19
+ Vlhkosť dreva, stavebného materialu17