Priemyselné merania (57)

   Tlak: absolútny(A), pretlak(PR), podtlak(PD), diferenčný(D)5
   Koncentracia kyslíku0
   Ultrazvukový detektor únikov1
   Koncentracia plynov14
   Meranie elektromagnetického poľa19
+ Vlhkosť dreva, stavebného materialu18