Priemyselné merania (66)

   Tlak: absolútny(A), pretlak(PR), podtlak(PD), diferenčný(D)11
   Koncentracia kyslíku3
   Ultrazvukový detektor únikov2
   Koncentracia plynov11
   Meranie elektromagnetického poľa21
+ Vlhkosť dreva, stavebného materialu18