Priemyselné merania (68)

   Tlak: absolútny(A), pretlak(PR), podtlak(PD), diferenčný(D)11
   Koncentracia kyslíku5
   Ultrazvukový detektor únikov2
   Koncentracia plynov11
   Meranie elektromagnetického poľa21
+ Vlhkosť dreva, stavebného materialu18