Priemyselné merania (61)

   Tlak: absolútny(A), pretlak(PR), podtlak(PD), diferenčný(D)9
   Koncentracia kyslíku2
   Ultrazvukový detektor únikov2
   Koncentracia plynov10
   Meranie elektromagnetického poľa21
+ Vlhkosť dreva, stavebného materialu17