Na základe NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/1148 z 20. júna 2019 o uvádzaní prekurzorov výbušnín na trh a ich používaní od 1.2.2021 nie je možný predaj batérií s balením kyseliny sírovej, rovnako ako predaj kyseliny sírovej samostatne spotrebiteľom z radu širokej verejnosti.

MOTO START (73)

   Standard (6N..,12N..,B-..)9
   Yumicron (YB,Y50,Y60,HYB..)38
   Super MF (YT, YTR,YTZ,..)26