Prúdové klieštové sondy pre osciloskopy (BNC konektor) (9)