Elektrické veličiny (601)

+ Multimetre305
+ Dekády13
+ Záznamníky elektrických veličín3
+ RLC, LC, C merače19
   Čítače4
+ Generátory- audio,-funkcií,-RF, signálne27
   Univerzálne meracie systémy0
   Demonštračné a výukové zariadenia11
+ Prístroje pre telekomunikacie19
+ Ostatné meracie prístroje8
   Spájkovacia technika5
+ Scopemetre a grafické multimetre26
+ Osciloskopy66
+ Spektrálne analyzátory15
+ Kalibrátory33
+ Prepojovacie káble a príslušenstvo47