Elektrické veličiny (614)

+ Multimetre311
+ Dekády15
+ Záznamníky elektrických veličín3
+ RLC, LC, C merače19
   Čítače5
+ Generátory- audio,-funkcií,-RF, signálne29
   Univerzálne meracie systémy1
   Demonštračné a výukové zariadenia11
+ Prístroje pre telekomunikacie17
+ Ostatné meracie prístroje9
   Spájkovacia technika6
+ Scopemetre a grafické multimetre27
+ Osciloskopy71
+ Spektrálne analyzátory13
+ Kalibrátory33
+ Prepojovacie káble a príslušenstvo44