Elektrické veličiny (608)

+ Multimetre309
+ Dekády15
+ Záznamníky elektrických veličín3
+ RLC, LC, C merače18
   Čítače4
+ Generátory- audio,-funkcií,-RF, signálne30
   Univerzálne meracie systémy1
   Demonštračné a výukové zariadenia11
+ Prístroje pre telekomunikacie17
+ Ostatné meracie prístroje9
   Spájkovacia technika6
+ Scopemetre a grafické multimetre27
+ Osciloskopy68
+ Spektrálne analyzátory13
+ Kalibrátory33
+ Prepojovacie káble a príslušenstvo44