Elektrické veličiny (615)

+ Multimetre312
+ Dekády15
+ Záznamníky elektrických veličín3
+ RLC, LC, C merače18
   Čítače4
+ Generátory- audio,-funkcií,-RF, signálne29
   Univerzálne meracie systémy1
   Demonštračné a výukové zariadenia11
+ Prístroje pre telekomunikacie17
+ Ostatné meracie prístroje8
   Spájkovacia technika6
+ Scopemetre a grafické multimetre27
+ Osciloskopy70
+ Spektrálne analyzátory15
+ Kalibrátory33
+ Prepojovacie káble a príslušenstvo46