Prístroje pre telekomunikacie (17)

   Reflektometre5
   Prístroje pre združenú kabeláž12