Na základe NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/1148 z 20. júna 2019 o uvádzaní prekurzorov výbušnín na trh a ich používaní od 1.2.2021 nie je možný predaj batérií s balením kyseliny sírovej, rovnako ako predaj kyseliny sírovej samostatne spotrebiteľom z radu širokej verejnosti.

YUASA Battery (141)

   Standard (6N,12N,B..)30
   Yumicron (YB,Y50,Y60,HYB..)54
   Super MF (GT, YT, YTX, YTR,YTZ,TTZ, GYZ..)53
   Garden (895,896,U...)4