Dekády (11)

   Odporové8
   Kapacitné2
   Indukčné0
   Kombinované1