Dekády (15)

   Odporové9
   Kapacitné3
   Indukčné2
   Kombinované1