Dekády (13)

   Odporové8
   Kapacitné3
   Indukčné1
   Kombinované1