Kontaktné teplomery a snímače teploty (41)

   Kontaktné teplomery s pevne pripojeným snímačom8
+ Kontaktné teplomery so vstupom pre sondu21
+ Snímače pre kontaktné teplomery12