Kontaktné teplomery a snímače teploty (41)

   Kontaktné teplomery s pevne pripojeným snímačom8
+ Kontaktné teplomery so vstupom pre sondu18
+ Snímače pre kontaktné teplomery15