Kontaktné teplomery a snímače teploty (42)

   Kontaktné teplomery s pevne pripojeným snímačom9
+ Kontaktné teplomery so vstupom pre sondu19
+ Snímače pre kontaktné teplomery14