Kontaktné teplomery a snímače teploty (40)

   Kontaktné teplomery s pevne pripojeným snímačom9
+ Kontaktné teplomery so vstupom pre sondu18
+ Snímače pre kontaktné teplomery13