Kontaktné teplomery a snímače teploty (39)

   Kontaktné teplomery s pevne pripojeným snímačom9
+ Kontaktné teplomery so vstupom pre sondu18
+ Snímače pre kontaktné teplomery12