Kontaktné teplomery a snímače teploty (40)

   Kontaktné teplomery s pevne pripojeným snímačom8
+ Kontaktné teplomery so vstupom pre sondu20
+ Snímače pre kontaktné teplomery12