Kontaktné teplomery a snímače teploty (45)

   Kontaktné teplomery s pevne pripojeným snímačom10
+ Kontaktné teplomery so vstupom pre sondu20
+ Snímače pre kontaktné teplomery15