Kontaktné teplomery a snímače teploty (38)

   Kontaktné teplomery s pevne pripojeným snímačom9
+ Kontaktné teplomery so vstupom pre sondu12
+ Snímače pre kontaktné teplomery17