Kontaktné teplomery a snímače teploty (42)

   Kontaktné teplomery s pevne pripojeným snímačom8
+ Kontaktné teplomery so vstupom pre sondu19
+ Snímače pre kontaktné teplomery15