Kontaktné teplomery a snímače teploty (44)

   Kontaktné teplomery s pevne pripojeným snímačom9
+ Kontaktné teplomery so vstupom pre sondu20
+ Snímače pre kontaktné teplomery15