Meranie otáčok a vibrácií (22)

   Otáčkomery10
   Stroboskopy4
   Meranie vibrácií7
   Točivý moment1