Meranie otáčok a vibrácií (30)

   Otáčkomery14
   Stroboskopy5
   Meranie vibrácií9
   Točivý moment2