Meranie otáčok a vibrácií (23)

   Otáčkomery11
   Stroboskopy4
   Meranie vibrácií7
   Točivý moment1