Meranie otáčok a vibrácií (27)

   Otáčkomery11
   Stroboskopy6
   Meranie vibrácií8
   Točivý moment2