Meranie otáčok a vibrácií (26)

   Otáčkomery12
   Stroboskopy5
   Meranie vibrácií8
   Točivý moment1