Meranie otáčok a vibrácií (25)

   Otáčkomery12
   Stroboskopy4
   Meranie vibrácií8
   Točivý moment1