Zemný odpor (43)

+ Pomocnými zemnými sondami11
+ Kliešťami bez rozpájania zemniča a bez pomocných sond18
+ Kombinované prístroje14