Zemný odpor (42)

+ Pomocnými zemnými sondami12
+ Kliešťami bez rozpájania zemniča a bez pomocných sond17
+ Kombinované prístroje13