Zemný odpor (43)

+ Pomocnými zemnými sondami10
+ Kliešťami bez rozpájania zemniča a bez pomocných sond17
+ Kombinované prístroje16