Zemný odpor (39)

+ Pomocnými zemnými sondami10
+ Kliešťami bez rozpájania zemniča a bez pomocných sond16
+ Kombinované prístroje13