Zemný odpor (42)

+ Pomocnými zemnými sondami10
+ Kliešťami bez rozpájania zemniča a bez pomocných sond18
+ Kombinované prístroje14