Zemný odpor (42)

+ Pomocnými zemnými sondami9
+ Kliešťami bez rozpájania zemniča a bez pomocných sond17
+ Kombinované prístroje16