Meranie kvapalín (13)

   Vodivosť kvapalín, slanosť5
   pH, Redox8