Meranie kvapalín (22)

   Koncentrácia kyslíku v kvapaline4
   Vodivosť kvapalín, slanosť8
   pH, Redox10