Meranie kvapalín (14)

   Vodivosť kvapalín, slanosť6
   pH, Redox8