Meranie kvapalín (12)

   Vodivosť kvapalín, slanosť4
   pH, Redox8