Meranie kvapalín (14)

   Vodivosť kvapalín, slanosť5
   pH, Redox9