Meranie kvapalín (18)

   Koncentrácia kyslíku v kvapaline3
   Vodivosť kvapalín, slanosť6
   pH, Redox9