Neelektrické veličiny (295)

+ Meranie rozmerov a vzdialenosti23
+ Kontaktné teplomery a snímače teploty40
+ Bezkontaktné (infra) teplomery30
   Inšpekčné videokamery3
+ Meranie kvality životného prostredia69
+ Meranie otáčok a vibrácií28
+ Meranie sily a hmotnosti4
+ Meranie kvapalín16
+ Priemyselné merania59
   Záznamníky neelektických veličín17
+ Príslušenstvo6