Neelektrické veličiny (292)

+ Meranie rozmerov a vzdialenosti22
+ Kontaktné teplomery a snímače teploty40
+ Bezkontaktné (infra) teplomery30
   Inšpekčné videokamery4
+ Meranie kvality životného prostredia68
+ Meranie otáčok a vibrácií27
+ Meranie sily a hmotnosti4
+ Meranie kvapalín16
+ Priemyselné merania58
   Záznamníky neelektických veličín17
+ Príslušenstvo6