Neelektrické veličiny (310)

+ Meranie rozmerov a vzdialenosti30
   Ostatné1
   Akustické kamery1
+ Kontaktné teplomery a snímače teploty45
+ Bezkontaktné (infra) teplomery27
   Inšpekčné videokamery8
+ Meranie kvality životného prostredia66
+ Meranie otáčok a vibrácií28
+ Meranie sily a hmotnosti6
+ Meranie kvapalín13
+ Priemyselné merania61
   Záznamníky neelektických veličín17
+ Príslušenstvo7