Neelektrické veličiny (299)

+ Meranie rozmerov a vzdialenosti27
   Akustické kamery3
+ Kontaktné teplomery a snímače teploty41
+ Bezkontaktné (infra) teplomery31
   Inšpekčné videokamery7
+ Meranie kvality životného prostredia61
+ Meranie otáčok a vibrácií27
+ Meranie sily a hmotnosti6
+ Meranie kvapalín13
+ Priemyselné merania58
   Záznamníky neelektických veličín18
+ Príslušenstvo7