Neelektrické veličiny (293)

+ Meranie rozmerov a vzdialenosti26
   Akustické kamery1
+ Kontaktné teplomery a snímače teploty44
+ Bezkontaktné (infra) teplomery33
   Inšpekčné videokamery5
+ Meranie kvality životného prostredia58
+ Meranie otáčok a vibrácií23
+ Meranie sily a hmotnosti6
+ Meranie kvapalín14
+ Priemyselné merania60
   Záznamníky neelektických veličín17
+ Príslušenstvo6