MEg38/C, prenosný PQ monitor

MEg38/C

PQ monitor MEg38/C meria štyri napätia a štyri prúdy na úrovniach NN, VN a VVN. Ponúka funkcie záznam, analýzy kvality napätia a meranie elektrickej energie vrátane rýchleho merania činnej energie. Tieto funkcie vykonáva súčasne.

Vo funkcii záznamu spracúva všetky merané veličiny, vyhodnocuje výkon, energiu a harmonické do rádu 63.

Vo funkcii analýzy kvality napätia je k dispozícii v triede A alebo triede S.

Meria tri napätia a tri prúdy bez prerušenia a bez medzier. Meria a vyhodnocuje harmonické a medziharmonické do rádu 125.

Pri zázname udalostí (URMS1/2 a IRMS1/2) robí aj oscilografický záznam všetkých štyroch napätí a prúdov.

Používateľský softvér vyhodnocuje impedanciu slučky, veľkosť kompenzačnej kapacitnej batérie, určuje hodnotu ističa.

V spojení s trojfázovým a jednofázovým adaptérom záťaže meria vlastnosti spotrebičov.

MEg38/C obsahuje zabezpečený zdroj napájania, ktorý je trvalo pripojený ku všetkým štyrom napäťovým vstupom. Počas parametrizácie a čítanie údajov môže byť tiež napájaný cez rozhranie USB z pripojeného počítača.

(Poznámka: Uvedená cena je základná pre najnižší model. Cena pre iné modely a výbavy sa môže líšiť. Pred objednávkou si vyžiadajte cenovú ponuku.)

Chcem kúpiť
Cena bez DPH:
2 976,00 €
Cena s DPH:
3 571,20 €
Dostupnosť: 0 kusov
Máte otázku ohľadne tohto produktu?
Napište nám. Alebo zavolajte: +421 48 47257 30

Podobné produkty:

MEg39.1
MEg39.1
PQ monitor MEg39.1 je určený na nepriame meranie štyroch napätí a štyroch prúdov na úrovniach vysoké, veľmi vysoké...
Cena bez DPH: 1 165,00 €
Cena s DPH: 1 398,00 €
MEg45DIN
MEg45DIN
Univerzálny monitor PQ MEg45DIN je určený na meranie a indikáciu ochranných funkcií na úrovni NN. Prostredníctvom rozhrania ETH...
Cena bez DPH: 1 350,00 €
Cena s DPH: 1 620,00 €
MEg45PAN
MEg45PAN
Univerzálny panelový monitor MEg45PAN je určený na meranie na úrovni nn s možnosťou diaľkovej komunikácie. Prostredníctvom...
Cena bez DPH: 1 188,00 €
Cena s DPH: 1 425,60 €
MEgML73
MEgML73
Meracia lišta MEgML73 slúži na meranie prúdov a napätí na vývodoch rozvádzačov nn. Inštaluje sa medzi prípojnice NN...
Cena bez DPH: 139,00 €
Cena s DPH: 166,80 €
MEgA MTPD.51
MEgA MTPD.51
Transformátor sa inštaluje na úrovni nn na izolovaný alebo neizolovaný vodič v neprístupných priestoroch. Na úrovni...
Cena bez DPH: 99,00 €
Cena s DPH: 118,80 €
MEgA AMOS/1A
MEgA AMOS/1A
Snímač AMOS/1A je určený na meranie striedavého prúdu sieťovej frekvencie. Má prúdový výstup  s menovitým...
Cena bez DPH: 208,00 €
Cena s DPH: 249,60 €
MEgA AMOS M
MEgA AMOS M
Aktívny merací ohybný snímač striedavého prúdu AMOS M je určený na meranie striedavých prúdov v...
Cena bez DPH: 201,00 €
Cena s DPH: 241,20 €
MEg37
MEg37
Viacvstupový PQ monitor MEg37 meria štyri napätia a celkovo až 36 prúdov na úrovni NN. Poskytuje funkciu merania a vyhodnocovania kvality...
Cena bez DPH: 5 068,00 €
Cena s DPH: 6 081,60 €