MEg39.1, PQ monitor

MEg39.1

PQ monitor MEg39.1 je určený na nepriame meranie štyroch napätí a štyroch prúdov na úrovniach vysoké, veľmi vysoké a zvlášť vysoké napätie.

Má jeden galvanicky oddelený dvojstavový vstup a dva riadené nezávislé výstupy kontakty. Je vybavený rozhraniami USB, RS485 a ETH, a modulom GPS. Prenos nameraných údajov cez rozhranie ETH a sieť GSM môže byť zabezpečený protokolmi IKEv2/IPsec alebo L2TP/IPsec, príp. inými v operačnom systéme Linux.

Monitor vykonáva súčasne funkciu záznamu, funkciu elektromeru a funkciu analýzy kvality. Vo funkcii záznamu spracúva všetky merané veličiny, harmonické a medziharmonické zložky až do rádu 64 v každej fáze a na každý vývod a zaznamenáva ich. Vo funkcii elektromer meria a zaznamenáva energie v štyroch kvadrantoch pre každú fázu a pre každý vývod. To umožňuje následné vyhodnotenie energií pre akýkoľvek časový interval. Vo funkcii analýzy kvality napätia triedy A alebo triedy S vyhodnocuje tri namerané napätia a prúdy (metódami triedy A).

 Vyhodnocuje harmonické a medziharmonické napätí a prúdov až do rádu 125. Pri zaznamenávaní udalostí vykonáva okrem priebehov URMS1/2 a IRMS1/2 aj oscilografický záznam všetkých nameraných napätí a prúdov, s predspúšťaním. Môže pracovať ako oscilograf so záznamom nameraných napätí a prúdov do dátovej pamäte. S modulom GPS má časovú neistotu 1 ms.

(Poznámka: Uvedená cena je základná pre najnižší model. Cena pre iné modely a výbavy sa môže líšiť. Pred objednávkou si vyžiadajte cenovú ponuku.)

Chcem kúpiť
Cena bez DPH:
1 165,00 €
Cena s DPH:
1 398,00 €
Dostupnosť: 0 kusov
Máte otázku ohľadne tohto produktu?
Napište nám. Alebo zavolajte: +421 48 47257 30

Podobné produkty:

MEg45DIN
MEg45DIN
Univerzálny monitor PQ MEg45DIN je určený na meranie a indikáciu ochranných funkcií na úrovni NN. Prostredníctvom rozhrania ETH...
Cena bez DPH: 1 350,00 €
Cena s DPH: 1 620,00 €
MEg45PAN
MEg45PAN
Univerzálny panelový monitor MEg45PAN je určený na meranie na úrovni nn s možnosťou diaľkovej komunikácie. Prostredníctvom...
Cena bez DPH: 1 188,00 €
Cena s DPH: 1 425,60 €
MEg38/C
MEg38/C
PQ monitor MEg38/C meria štyri napätia a štyri prúdy na úrovniach NN, VN a VVN. Ponúka funkcie záznam, analýzy kvality...
Cena bez DPH: 2 976,00 €
Cena s DPH: 3 571,20 €
MEgML73
MEgML73
Meracia lišta MEgML73 slúži na meranie prúdov a napätí na vývodoch rozvádzačov nn. Inštaluje sa medzi prípojnice NN...
Cena bez DPH: 139,00 €
Cena s DPH: 166,80 €
MEgA MTPD.51
MEgA MTPD.51
Transformátor sa inštaluje na úrovni nn na izolovaný alebo neizolovaný vodič v neprístupných priestoroch. Na úrovni...
Cena bez DPH: 99,00 €
Cena s DPH: 118,80 €
MEgA AMOS/1A
MEgA AMOS/1A
Snímač AMOS/1A je určený na meranie striedavého prúdu sieťovej frekvencie. Má prúdový výstup  s menovitým...
Cena bez DPH: 208,00 €
Cena s DPH: 249,60 €
MEgA AMOS M
MEgA AMOS M
Aktívny merací ohybný snímač striedavého prúdu AMOS M je určený na meranie striedavých prúdov v...
Cena bez DPH: 201,00 €
Cena s DPH: 241,20 €
MEg37
MEg37
Viacvstupový PQ monitor MEg37 meria štyri napätia a celkovo až 36 prúdov na úrovni NN. Poskytuje funkciu merania a vyhodnocovania kvality...
Cena bez DPH: 5 068,00 €
Cena s DPH: 6 081,60 €