MEg45DIN, PQ monitor

MEg45DIN

Univerzálny monitor PQ MEg45DIN je určený na meranie a indikáciu ochranných funkcií na úrovni NN. Prostredníctvom rozhrania ETH a siete GSM bezpečne prenáša namerané údaje a vyhodnocované podmienky aj po výpadku napájania všetkých troch fáz. Meria tri napätia, tri prúdy a dve teploty. Pre merané veličiny realizuje funkciu záznamníka, funkciu elektromera a funkciu analýzy kvality napätia, ktoré vykonáva súčasne, bez prerušenia a bez medzier. Všetky parametre kvality napätia špecifikované normou EN61000-4-30, ed.3 vrátane harmonických a medziharmonických napätí a prúdov do rádu 125 a rýchlych zmien hodnoty napätia sa štatisticky vyhodnocujú a zaznamenáva sa ich časový priebeh v jednotlivých fázach.

Vo funkcii záznamníka meria a spracúva všetky merané veličiny, vyhodnocuje výkony, energie a harmonické do rádu 64.

Meria energiu v štyroch kvadrantoch a zaznamenáva trojfázové a jednofázové merania pomocou časových radov šiestich registrov, čo umožňuje následné vyhodnotenie v ľubovoľnom zvolenom časovom rozsahu. Vykonáva tiež merania fázových aktívnych energií (dodávka, odber) počas rýchlych zmien smerov ich tokov.

Pri zaznamenávaní napäťových javov a udalostí na prúdoch vykonáva s predspúšťaním okrem záznamu priebehov URMS1/2 a IRMS1/2 aj oscilografický záznam súčasne meraných napätí a prúdov (pre napätia až do dvojnásobku a pre prúdy až do desaťnásobku menovitej hodnoty.

Je určený pre montáž na DIN lištu.

(Poznámka: Uvedená cena je základná pre najnižší model. Cena pre iné modely a výbavy sa môže líšiť. Pred objednávkou si vyžiadajte cenovú ponuku.)

Chcem kúpiť
Cena bez DPH:
1 350,00 €
Cena s DPH:
1 620,00 €
Dostupnosť: 0 kusov
Máte otázku ohľadne tohto produktu?
Napište nám. Alebo zavolajte: +421 48 47257 30

Podobné produkty:

MEg39.1
MEg39.1
PQ monitor MEg39.1 je určený na nepriame meranie štyroch napätí a štyroch prúdov na úrovniach vysoké, veľmi vysoké...
Cena bez DPH: 1 165,00 €
Cena s DPH: 1 398,00 €
MEg45PAN
MEg45PAN
Univerzálny panelový monitor MEg45PAN je určený na meranie na úrovni nn s možnosťou diaľkovej komunikácie. Prostredníctvom...
Cena bez DPH: 1 188,00 €
Cena s DPH: 1 425,60 €
MEg38/C
MEg38/C
PQ monitor MEg38/C meria štyri napätia a štyri prúdy na úrovniach NN, VN a VVN. Ponúka funkcie záznam, analýzy kvality...
Cena bez DPH: 2 976,00 €
Cena s DPH: 3 571,20 €
MEgML73
MEgML73
Meracia lišta MEgML73 slúži na meranie prúdov a napätí na vývodoch rozvádzačov nn. Inštaluje sa medzi prípojnice NN...
Cena bez DPH: 139,00 €
Cena s DPH: 166,80 €
MEgA MTPD.51
MEgA MTPD.51
Transformátor sa inštaluje na úrovni nn na izolovaný alebo neizolovaný vodič v neprístupných priestoroch. Na úrovni...
Cena bez DPH: 99,00 €
Cena s DPH: 118,80 €
MEgA AMOS/1A
MEgA AMOS/1A
Snímač AMOS/1A je určený na meranie striedavého prúdu sieťovej frekvencie. Má prúdový výstup  s menovitým...
Cena bez DPH: 208,00 €
Cena s DPH: 249,60 €
MEgA AMOS M
MEgA AMOS M
Aktívny merací ohybný snímač striedavého prúdu AMOS M je určený na meranie striedavých prúdov v...
Cena bez DPH: 201,00 €
Cena s DPH: 241,20 €
MEg37
MEg37
Viacvstupový PQ monitor MEg37 meria štyri napätia a celkovo až 36 prúdov na úrovni NN. Poskytuje funkciu merania a vyhodnocovania kvality...
Cena bez DPH: 5 068,00 €
Cena s DPH: 6 081,60 €